Dissolució Fundació Estellés


La Fundació Vicent Andrés Estellés es va donar d’alta l’any 2007 amb uns clars objectius: l’estudi, recuperació, promoció, divulgació i aprofundiment en l’obra del poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés. L’encarregat de mantenir-la i promocionar-la fou l’Ajuntament de Burjassot.

Davant dels darrers esdeveniments, manifestem el nostre rebuig i denunciem l’abandonament i la falta d’interès del consistori que, durant els quinze anys que ha existit la Fundació, l’ha mantinguda sota mínims i, davant el requeriment d’Hisenda del 25 juliol de 2016 on informava a l’Ajuntament de Burjassot que, atesa la situació financera de la Fundació, disposava de tres mesos per adscriure-la o dirigir-la a l’entitat matriu, el consistori, en compte d’optar per una de les dues solucions, fa del silenci la seua resposta, tot permetent que quede dissolta en finalitzar el termini donat tal com s’ha produït. De manera que, el passat 31 de maig, ens trobem amb un Plenari Municipal on s’anuncia la dissolució de la Fundació sense donar explicacions i sense avisar a la resta de membres del Patronat, ni tan sols a la família del poeta.

Davant de la deixadesa institucional i veient que no hi ha encara una alternativa clara

RECLAMEM

Que es cree una nova Fundació Vicent Andrés Estellés, el nostre poeta nacional més important en segles.

Que la seua gestió i responsabilitat siga compartida entre les diverses institucions que s’hi impliquen –Generalitat Valenciana, Diputació, Ajuntament, Universitats, i família del poeta–.

Que la Fundació siga establerta a la ciutat de Burjassot.

Que es cree un Centre d’Estudis, també a Burjassot, que organitze i mostre el llegat del poeta, actualment emmagatzemat en prestatgeries de la Casa de la Cultura, obert als investigadors i on aquest llegat siga gestionat i custodiat en condicions dignes.

Valorem positivament la primera resposta de la consellera de Cultura tot interessant-se pel que ha passat amb la Fundació i mostrant-se disposada a posar-hi remei i demanem que aquesta Fundació siga creada dins del temps que resta d’aquesta legislatura.

ADHEREIX-TE
Adhesió particular | Adhesió col·lectius

Consulta totes les adhesions