ProFund Estellés a la revista Plecs d’Història Local